Програма роботи

Лабораторна робота №12

КОРМОПРИГОТУВАЛЬНІ МАШИНИ І АГРЕГАТИ

Мета роботи

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи (Додаток А)

1.1.1 Вивчити:

а) класифікацію і оцінку змішувачів [1, с. 228...232]

б) класифікацію машин для теплової обробки кормів і технологічні схеми теплової обробки кормів [2, с. 154…174]

1.1.2 Ознайомитись:

- з технологією плющення зерна [1, с. 181...183].

Скласти звіт по роботі:

- номер, найменування та мета роботи;

- класифікація машин для теплової обробки кормів і змішувачів та технологічні схеми теплової обробки кормів.

1.2 Питання для самостійної підготовки

1.2.1 Класифікація машин для теплової обробки кормів і технологічні схеми теплової обробки кормів.

1.2.2 Класифікація змішувачів.

1.2.3 Оцінка змішувачів.

1.3 Рекомендована література

1 Скляр О. Г. Механізація технологічних процесів у тваринництві: навч. посібник/ О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Мелітополь: Колор Принт, 2012. – 720 с.

2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник / І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 730 с.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Програма роботи

2.2.1 Вивчити:

- призначення, будову, технологічний процес та регулювання машин і агрегатів ПЗ-3А, ИСК-3А, СКО-Ф-6, ЗПК-4, АПК-10А.

- будову, робочий процес, технічні регулювання змішувачів С-12, СКО-Ф-6.

- будову, робочий процес, технічні регулювання агрегатів АПК-10А, ЗПК-4, ПЗ-3А.

2.2.2 Навести конструктивно-технологічні схеми ИСК-3А, СКО-Ф-6, АПК-10А, ЗПК-4, ПЗ-3А з позначенням вузлів та пропозиції по вдосконаленню робочих органів.

2.2.3 Провести аналіз основних показників машин і агрегатів ИСК-3А, ПЗ-3А, СКО-Ф-6, ЗПК-4, АПК-10А і результати занести в таблицю 1.

Скласти звіт та захистити роботу.

2.2 Оформлення звіту

2.2.1 Класифікація машин для теплової обробки кормів і змішувачів та технологічні схеми теплової обробки кормів [1, с. 228...232; 2, с. 154…174] (самостійно)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Класифікація змішувачів

Схеми змішувачів кормів:

Технологічні схеми, по яких здійснюється теплова обробка кормів, можуть бути найрізноманітнішими і залежать як від ______________________________________, так і від _______________________________________________ Найбільш поширені схеми:

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

· для грубих кормів:

_____________________________________________________________________________________

· для кормових сумішей

_____________________________________________________________________________________4360502334296515.html
4360551420864465.html
    PR.RU™