Засоби, які ускладнюють речення Приклади

1 відокремлена обставина А У нас там, на городах, пахне кропом у

2відокремлений уточнюючий сизі ранки (М.Рильський)

член речення Б І, звісно, змалку боровик скидати

3вставний компонент капелюх не звик (Д.Павличко)

4 звертання В Широкий Дніпре мій, з тобою ми в

розлуці (А.Малишко)

Г Видзвонюючи чистим кришталем,

бризнув сміх (Є.Гуцало)

Д Хай весна прилине - радість журавлина

(В.Сосюра)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників:

блок (об’єднання)_________________________________________________________

блок (піднімальний механізм)________________________________________________

Туніс (місто)______________________________________________________________

Туніс (країна)_____________________________________________________________

серфінг (вид спорту)_______________________________________________________

21. До поданих слів доберіть пароніми:

зброя_____________________________________________________________________

адресат_________________________________________________________________

диктат__________________________________________________________________

професійний______________________________________________________________

цегельний________________________________________________________________

22. До поданих словосполучень доберіть,синонімічні, побудовані за схемою «прикметник + іменник»:

колискова матері_________________________________________________________

слід зайця________________________________________________________________

порада Ігоря______________________________________________________________

портфель Андрія__________________________________________________________

плаття Олі______________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

у (будь) чому ______________________________________________________________

ні (в) якому______________________________________________________________

з (аби) чим_______________________________________________________________

коли (не) коли_____________________________________________________________

хто (зна) що______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

на повному серйозі________________________________________________________

точка в точку____________________________________________________________у декількох словах_________________________________________________________

вищий учбовий заклад______________________________________________________

рахувати правильним______________________________________________________

25. Закінчіть речення, доповнивши їх однорідними членами. Поставте потрібні розділові знаки:

Усі раділи сонцю___________________________________________________________

Для щастя людині треба___________________________________________________

Тут усе батькове_________________________________________________________

Ми не бачили вже нічого___________________________________________________

У неї квіти росли скрізь___________________________________________________

Варіант 11

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Усі приголосні тверді в словах рядка:

А навчати, козак, людяний, розум, мереживо;

Б праця, блискавка, родина, весна, спека;

В друкар, слово, кораблик, переклад, ковзати;

Г берег, князь, звук, орел, сезон;

Д автор, роман, річка, замет, виноска.

2. Закони милозвучності української мови порушені в рядку:

А у передгір'ях Карпат, самоцвіт у короні, стріляли з луків;

Б помчав за ним услід, звивалась бурхлива річка, так всі думали;

В найщасливіший і наймогутніший, з усіх кінців, вони збудували б;

Г не витримали й надіслали, зранку всі поїхали, тупіт і крики;

Д орав у полі, з Києва й Чернігова, заховався в улоговині.

3. Усі слова правильно записані у рядку:

А півзабуття, півтон, півверстви, півострова, пів'європи;

Б пів'їдальні, півінтеграл, пів кроку, пів-Криму, півсекунди;

В півпальто, півкільце, пів'їжака, півтемрява, пів-сфера;

Г півгрупа, пів-України, півсутінь, пів сотні, півдуга;

Д пів-Африки, півімла, півбіди, пів'яблука, півпериметр.4. На місці пропуску треба писати ґ в усіх словах рядка:

А ...ава, ...речний, а...ітація, дзи...а, ...рунт;

Б ...лей, ...ґринджоли, ...ранчастий, ...арбуз, ...уля;

В ...атунок, ...рунтовий, ...аздиня, ...ел...отіти, а...рус;

Г джи...ун, ма...ніт, ...валт, ...ер...отіти, дзи...лик;

Д ...и...нути; ...азда, ...андж, ...едзь, ...роно.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А ущіл...нення, зненац...ка, уйгрус...кий, дз...вякати, Тан...чин;

Б (у) жмен...ці, розріс...ся, їдал...ня, брин...чати, різ...бяр;

В осмілят...ся, безбат...ченко, т...мяний, нян...ка, приз...ба;

Г пол...овий, корін...чик, (у) скрин...ці, вчит...ся, біл...ший;

Д путивл...ський, підвод...ся, т...охкати, нян...чити, читал...ня.

6. Усі слова іншомовного походження правильно записані в рядку:

А процесія, концепція, претензія, естетика, репититор;

Б компетентний, реакція, ареал, галерея, бенефіс;

В поліетилен, модель, кориспонденція, генетика, ейфорія;

Г секція, делегат, оріентир, новеліст, флегматик;

Д експеремент, фієста, реферат, лотерея, депресія.

7. Помилка в правописі складної географічної назви є в рядку:

А Кам’янець-Подільський, Гуляйполе, Атлантик-Сіті, Мала Вільшанка;

БФранкфурт-на-Майні, Біла Церква, Новосибірськ, Порт-Артур;

В Залісся Перше, Кривий Ріг, П’ятигорськ, Кембер-Ленд;

Г Печиводи, Михайло-Коцюбинське, Санкт-Петербург, Білопілля;

Д Нью-Йорк, Трипілля, Новосілки-на-Дніпрі, Зелена Гура.

8. Усі слова-синоніми в рядку:

А нишком, потай, покрадьки, навпомацки;

Б розум, здібності, обдарування, талант;

В незграбний, неповороткий, неотесаний, незугарний;

Г загодя, повагом, наперед, передчасно;

Д небесний, ясно-синій, блаватний, волошковий.

9. Фразеологічні звороти є антонімічними в рядку:

А як муха крилом зачепила - як корова язиком злизала;

Б як у дзвони дзвонити - яку воду дивитися;

В як кіт наплакав - як за гріш маку;

Г як з білої гарячки - як з голодного краю;

Д як шилом юшки вхопити - як камінь з душі звалити.

10. Прикметник перейшов в іменник у реченні:

АТиха вода береги ломить (Нар. творчість);

БЗ добрим дружись, а лихого стережись (Нар. творчість);

В Весняний день рік годує (Нар. творчість);

Г З маленької іскри великий вогонь буває (Нар. творчість);

Д Найбільша сила в світі - терпіння (Нар. творчість).

11. Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку:

А земля, круча, вишня, товариш, прокурор;

Б лікар, юнак, лейтенант, тополя, мудрість;

В піч, друг, стіл, шофер, теля;

Г вітер, хлопець, каменяр, осінь, верба;

Д брат, голуб, поле, радість, любов.

12. Без помилки записані всі прикметники в рядку:

А бджолиний, солом’яний, зміїнний, хвилинний, широченний;

Б шалений, несказанний, височенний, довгожданний, мільйонний;

Вбездонний, забобонний, качиний, нездійсненний, сонний;

Г гречаний, машинний, буквенний, глибинний, страшенний;

Д осінній, непримирений, сонний, ранній, нездоланний.

13. Потребує редагування речення:

А Вони не бачилися протягом п’ятидесяти років.

Б Тарас зацікавлено читав про трьохсотлітній дуб.

В Оля зрізала кілька троянд.

Г Батько відпрацював учора півтори зміни.

Д Серед поранених було троє дорослих і двоє дітей.

14. Усі сполучники сурядні в рядку:

А та, зате, ні...ні, чи, мов;

Б проте, аби, й, то...то, як...так;

В і, як, не лише...а й, або...або, а втім;

Г ані...ані, та, бо, все ж, не то...не то;

Д або, чи...чи, але, не тільки...а й, однак.

15. Поширене означення відокремлюється на письмі в рядку, (розділові знаки пропущено):

А Густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем поло­нину (М. Коцюбинський);

Б Маленький човен керований старим сивим дідом підплив до Вадима (Б. Лепкий);

В Обабіч стежки мерехтить самоцвітами вмита росою трава (В. Ґжицький);

Г На лісовій галявині стояла вкрита очеретом хатина (О. Донченко);

ДБіля хатини притулився зроблений із хворосту і обмазаний глиною са­райчик (О. Донченко).

16. Треба поставити тире в безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущено):

А Бачу здалека хвиля іскриста грає по синьому морі (Леся Українка);

БТепло світилася бронза сосон туманно сріблилися берези (М. Стельмах);

В Райдуга бринить під небесами гомін лісу чути в далині (В. Сосюра);

ГА мороз пече аж вії злипаються (Григір Тютюнник);

Д Раптом моє серце тенькнуло опустилось трохи вниз і радісно завмерло невдалік од отруйного стебла воронячого ока красовито стоять два близнюки-червоноголовці (М. Стельмах).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 хоч обіддя гни А вродливий

2 самі вуха та губи Б дуже стомлений

3 як викручена ганчірка В дуже товстий, дебелий

4 очі відбиває Г неприємний

Д дуже худий

18. Установіть відповідність між варіантом написання прислівників і словами:

Варіант написання прислівника Слова

1 разом А раз/у/раз, сам/на/сам, день/у/день

2 окремо Б по/сусідському, на/гора, казна/коли

3 через дефіс В по/троє, десь/інколи, аби/то

4 через два дефіси Г віч/на/віч, коли/не/коли,

будь/що/будь

Д у/смак, по/волі, до/пізна

19. Установіть відповідність між способом вираження відокремленої обставини і реченнями (розділові знаки пропущено):

Спосіб вираження Приклади

Відокремленої обставини

1 дієприслівниковий зворот А Рушниця в його руках стріляла не

2одиничний дієприслівник хиблячи (М.Трублаїні)

3 сполучення іменника з БА Чіпка наперекір світові й людям який

прийменником веселий радий (П.Мирний)

4 два дієприслівникові звороти, В Троянці в човни посідавши і швидко їх

з'єднані сурядним сполучником поодпихавши по вітру поплили (І.Кот-

ляревський)

Г Розсипаючи срібний дзвін шпарко

промчали коні (М.Стельмах)

Д Дітвора награвшись захотіла спати

(П.Мирний)

Завдання (20-25) відкритої форми

20.Від поданих слів утворіть дієслова префіксально-суфіксальним способом:

порожній________________________________________________________________

три_____________________________________________________________________

інакше___________________________________________________________________

свій_____________________________________________________________________

кращий__________________________________________________________________

21.Запишіть подані дієслова у формі першої особи однини теперішнього часу:

їздити___________________________________________________________________

писати__________________________________________________________________

любити__________________________________________________________________

мостити_________________________________________________________________

крутити_________________________________________________________________

22. Утворіть і запишіть складні прикметники:

18 поверхів_______________________________________________________________

30 днів___________________________________________________________________

45 мільйонів______________________________________________________________

120 тисяч________________________________________________________________

300 років___________________________________________________________________

23. Запишіть займенники, розкриваючи дужки:

хто (зна) чий_____________________________________________________________

ні (до) кого_______________________________________________________________

котрий (не) будь___________________________________________________________

(аби) який________________________________________________________________

казна (про) що____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

своїми силами_____________________________________________________________

ставити під удар__________________________________________________________

шкідлива привичка_________________________________________________________

договоритися про зустріч___________________________________________________

ефектні ліки______________________________________________________________

25. Доповніть речення прямою мовою. Поставте потрібні розділові знаки.

Мене навчала мати ще колись________________________________________________

Він голосно звернувся до людей_______________________________________________

Олена злякано запитала____________________________________________________

_____________________________________________________________писав мій друг

____________________сказала вона пошепки й додала_____________________________

Варіант 12

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. М’які приголосні є в усіх словах рядка:

А олень, альманах, ранок, політ, доля;

Б льон, пісок, буряк, місяць, лис;

В приймач, лялька, няня, сітка, пісня;

Г гімн, косуля, дятел, колиска, переліт;

Д люлька, вікно, бібліотека, джинси, відгук.

2. На місці пропуску втреба записати в реченні:

А Хліб ... дорозі не затяжить (Нар. творч.);

Б Осінь ...сьому рахунок дає (Нар. творч.);

В Хто часто ... дорозі, був під возом і на возі (Нар. творч.);

Г Коли козак ... полі, то він на волі (Нар. творч.);

Д Щоб рибу їсти, треба ... воду лізти (Нар. творч.).

3. Усі слова правильно записані в рядку:

А придаток, прибиральниця, прифіксація, привчання, примірка;

Б приладдя, приймач, прив’язка, пригинання, приподобниця;

В пригнічення, приєднання, приземок, приймак, привілля;

Г привітання, приадаптація, пригноблювач, прийнятність, приказування;

Д примана, прив’ядання, придатність, приосвященство, приживання.

4. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (б)іла (ц)ерква, (п)очаївська (л)авра, (в)елика (б)ританія;

Б (з)ахідний (ф)ронт, (д)анило (г)алицький, (е)кваторіальна (а)фрика;

В (б)абин (я)р, (б)лаговіщення, (в)ерховний (с)уд (у)країни;

Г (ф)ранкознавство, (с)тародавня (г)реція, (м)ихайлівський (з)олотовер­хий (м)онастир;

Д (д)алекий (с)хід, (с)трітення, (ф)едерація (ф)утболу (у)країни.

5. Усі слова правильно записані в рядку:

А подвоєння, узбережжя, гілля, пташення, буйноквіття;

Б будування, суддя, рілля, міццю, наллєш;

В навмання, підніжжя, довгожданний, ссавець, Ілля;

Г віддалік, Запоріжжя, спросоння, безлісся, лисття;

Д узбіччя, Поволжжя, буття, розуміння, співвітчизник.

6. Усі слова треба писати з апострофому рядку:

А ад...ютант, безхліб...я, п...єса, пів...їдальні, від...ємник;

Б голуб...я, з...ясований, дит...ясла, деб...ют,тер...єр;

В черв...як, ф...юзеляж, олів...є, подвір...я, дріб...язковість;

Г зм...якшення, недокрів...я, манік...юр, об...їзд, слов...янський;

Д сап...ян, зав...язь, реп...ях, кур...єр, к...ювет.

7. На місці пропуску треба писати літеру и в усіх словах рядка:

А конт...нгент, д...наміка, ар.. .тмія, вар.. .ація, синтакс...с;

Б д...дактика, аг...тація, д...намо, газ...фікація, публіцист...ка;

В б...ографія, ауд...торія, д...сципліна, д...фірамб, ц...вілізація;

Г д...логія, ол...мпіада, т...рада, ц...клон, д...симіляція;

Дт...раж, ц...ліндр, ж...рафа, д...ктофон, інтенс...фікація.

8. Не всі слова-синоніми в рядку:

А лопата, заступ, рискаль, городник;

Б красивий, вродливий, гарний, файний;

В намисто, коралі, пацьорки, бантина;

Г багач, багатир, дука, хазяїн;

Д блискавка, громовиця, грімниця, моргавка.

9. Синонімом до слова докоряти є фразеологічний зворот:

А почухати потилицю;

Б накрити мокрим рядном;

В облити серце кров’ю;

Г правити теревені;

Днасипати на хвіст солі.

10. Основи збігаються з коренем в усіх словах рядка:

А ячмінь, щастя, стрій, юнга, ґудзик;

Б штанга, туман, стіл, тягар, яйце;

В фабрика, стрічка, поле, ясен, шахтар;

Г баштан, хребет, яхта, шлунок, чумак;

Д яструб, шоколад, чудеса, фанера, уряд.

11. Усі іменники вживаються тільки в однині в рядку:

А фосфор, гречка, сіль, палець, цитрамон;

Б розквіт, мужність, бронза, кисень, цемент;

В ім’я, молодь, вуглець, ситець, сталь;

Г глина, льон, курча, молоко, мідь;

Д шовк, професія, борошно, малина, аспірин.

12. Нестягнений прикметник є в реченні:

А Чом, Дунаю, став ти мутен, став ти мутен, каламутен? (П. Куліш);

Б В порожньому житті немає втіхи (Б. Грінченко);

В І шумить, і гуде, дрібен дощик іде (Нар. творчість);

Г Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай! (М. Старицький);

Д ...І небо синє, як петрів батіг, на крила хоче - безвісти летіть (А. Подолинний).

13. На місці пропуску в особових закінченнях дієслів треба писати ев рядку:

А вишиватим...мо, гратим...мо, вез...мо, печ...мо, стеж...мо;

Б занес...мо, допомож...мо, стукн...мо, побіж...мо, теш...мо;

В допиш...мо, варитим...мо, свататим...мо, хоч...мо, сид...мо;

Г клич...мо, говор...мо, мож...мо, береж...мо, виор...мо;

Д розвед...мо, пиш...мо, скаж...мо, жив...мо, учитим...мо.

14. Не з дієприкметниками пишеться окремо в рядку:

А (не) розв’язана студентом задача, (не) забута історія;

Б(не) полита вранці грядка, ще (не) вивчений вірш;

В(не) дописаний твір, (не) надісланий сестрі лист;

Г (не) зірвані ще яблука, (не) асфальтована дорога;

Д (не) доглянута дитина, (не) виправлена помилка.

15. Неправильно виділено вставну конструкцію в реченні:

А До речі, примара цензури переслідує і Довженка, і Гоголя все життя (Є. Сверстюк);

Б Значить, недалеко є людське житло (Б. Лепкий);

ВДні текли по-ярмарковому, і може, саме тому жваво (І. Багряний);

Г А скатерка, помережана візерунками дубового листя, здавалося, обзи­валась гомоном зеленого гаю (І. Пільгук);

Д Дійсно, відірвавшись від дому, рідних місць, батьківської опіки, лю­дина самостійно пізнавала світ напівдорослими очима і такою ж напів­зрілою свідомістю (3 журн.).

16. Замість коми краще поставити тире в реченні:

А Ми знову сміялись, і це завжди було добрим початком... (Є. Сверстюк);

Б Дерева тільки-но почали вкриватись ніжним листом, і крони їх зда­ються прозоро-зеленими хмаринками (В. Ґжицький);

В А ниви пахли хлібами, динями, кавунами, і шуліки високо в небі по­гойдувалися на крилах (Григір Тютюнник);

Г Студений вітер б’є в холодні вікна, і олов’яний важко дише став (М. Рильський);

Д Найменший шелест або стук, і моє серце падає і замирає (М. Коцюбин­ський).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між прикметниками та способами їх творення:

Прикметники Спосіб творення

1 премудрий, антинародний, А суфіксальний

нелегкий, завеликий Б префіксальний

2 прісноводний, новоутворений, В префіксально-суфіксальний

однотипний, вогнетривкий Г безафіксний

3 хворобливий, здоровенний, Д основоскладання

вирішальний, гіллястий

4 підшлунковий, позакласний,

безшовний, наплічний

18. Установіть відповідність між розрядами числівників за значенням та словами:

Розряд числівника Приклади

за значенням

1 власне кількісні А три, сорок чотири, сто одинадцять, двісті два

2 дробові Б багато, чимало, кількадесят, кількасот

3 збірні В обидва, четверо, двадцятеро, тридцятеро

4 порядкові Г одна третя, шість сьомих, півтора, одна ціла

три п'яті

Д сьомий, десятий, сороковий, сотий

19. Установіть відповідність між характеристикою відокремленої прикладки і реченнями:

Характеристика Приклади

Відокремленої прикладки

1стоїть після пояснюваного А Професійний педагог, патріот і гуманіст,

іменникаСтепан Васильченко може бути уособленням

2має додатковий обставинний поняття народний учитель (О.Гончар)

відтінок Б Сивочола дитина - жду чудес восени

3 стосується особового (П.Перебийніс)

займенникаВЧас, великийдиригент, перегортає ноти

4приєднується до пояснюваного на пюпітрі (Л.Костенко)

іменника уточнювальними Г Та ось на мене, чижика малого, війнуло

словами небо хвилею вологи (П.Перебийніс)

Д Прилетів до нас здалека чорногуз, або лелека

(А.Адаменко)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Подані назви населених пунктів запишіть у родовому відмінку:

Канів____________________________________________________________________

Кривий Ріг______________________________________________________________

Бориспіль________________________________________________________________

Кишинів_________________________________________________________________

Ржищів__________________________________________________________________

21.До поданих слів доберіть антоніми:

авангард_________________________________________________________________

актив___________________________________________________________________

альтруїст________________________________________________________________

атака___________________________________________________________________

атеїстичний______________________________________________________________

22. Від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів з-, зі-, або с-:

жати___________________________________________________________________

формулювати_____________________________________________________________

юрмитися________________________________________________________________

мліти____________________________________________________________________

кріпити_____________________________________________________________________

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки:

всього (на) всього__________________________________________________________

з (роду) віку_______________________________________________________________

на (віки) вічні___________________________________________________________

без (кінця) краю___________________________________________________________

день (у) день______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

заготовка продуктів_______________________________________________________

одержоти освіту__________________________________________________________

переводити статтю_______________________________________________________

крайні міри_______________________________________________________________

робити враження_________________________________________________________

25. Складіть і запишіть речення, які б відповідали поданим схемам:

[ ], але [ ]._________________________________________________________________

(Якщо...), [ ]._______________________________________________________________

[ ], [ ], [ ].________________________________________________________________

[ ] - [ ].___________________________________________________________________

[ ]: [ ], (яка...)._____________________________________________________________

Варіант 13

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Кількість звуків і букв однакова в усіх словах рядка:

А мураха, листя, дощ, весна, сон;

Б танець, одяг, полеміст, долото, ганчірка;

В поїзд, груша, поет, вікно, гарбуз;

Г мріяння, ряд, нога, аптека, річка;

Д любов, яблуко, зошит, сонце, кривда.

2. Не можна переносити жодне слово в рядку:

А ода, орел, юннат, око, яма;

Б умію, ящик, ясен, оса, ущент;

В ірис, в’юн, іти, юнак, армія;

Г шия, алея, мрія, ясно, олія;

Д юність, орган, ягня, удвох, ящур.

3. З помилкою записано слово в рядку:

А придунайський, придатковий, пригноблений, причалений, присуджений;

Б притуплений, притемнений, прироблений, принаджений, причарований;

В прихоплений, прикочений, приземний, прибійний, привласнений;

Г примазаний, прикопаний, припозитивний, приготований, приземкуватий;

Д прив’ялений, припорошений, примітливий, приємний, пригнутий.

4. На місці пропуску треба писати ів усіх словах рядка:

А веч...рній, к...птява, ж...виця, к...льце, х...д;

Б х...ст, шк...дливий, шк....ра, к...лок, щ...тка;

В щ...чка, виг...дний, г...рчиця, к...п’ятильник, підг...р’я;

Гзг...рклий, виг...н, зач...ска, ущ...льнення, к...рпатий;

Д ж...нка, ч...пляти, проч...сувати, ч...льний, ч...ткість.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А будівел...ник, медал...йон, дівчин...ці, сіл...ський, сліз...ми;

Б іспан...ський, с...огодні, дяд...ко, бат...ків, урал...ський;

В мен...ший, тр...ома, донец...кий, павіл...йон, мален...кий;

Г ус...ому, єдніс...ть, нен...ці, ллєт...ся, рибал...ський;

Д він...єтка, голубон...ці, міл...йон, дз...об, різ...ба.

6. З орфографічною помилкою записано слово в рядку:

А мотто, змінний, безсмертя, довгожданий, життєпис;

Б віддаль, суцвіття, долар, тераса, лібретто;

В суддя, нетто, подорожжю, піщаний, новела;

Г панно, зрання, каса, кутя, брутто;

Д родинний, овва, бароко, імміграція, іподром.

7. Усі словосполучення правильно записані в рядку:

А Далекий Схід, Чумацький Шлях, бульвар Шевченка, цукерки «Черво­ний мак»;

Б «Слово про Ігорів похід», Чернеча гора, Базедова хвороба, Звениго­родський міськвиконком;

В Партія зелених України, автомобіль «Таврія», Великий Піст, Перська затока;

Г Велика Вітчизняна війна, День Учителя, Маріїнський парк, теплохід «Тернопіль»;

Д журнал «Освітянин», Лесині вірші, Міністр транспорту, доктор філо­логічних наук.

8. Синонім до прикметника неправильно дібрано в рядку:

А переможений - подоланий;

Б скнарий - хворий;

В марний - даремний;

Г звичайний - буденний;

Джахливий - моторошний.

9. Антонімом до влучити в саме око є фразеологічний зворот:

А вилетіти з голови;

Б тягнути за язик;

В душі не чути;

Г розв’язати руки;

Д дати маху.

10. Спосіб творення слів видолинок, безводний, усиновити:

А префіксальний;

Б суфіксальний;

В постфіксальний;

Г префіксально-суфіксальний;

Досновоскладання.

11. Не всі іменники у формі кличного відмінка однини правильно записані в рядку:

А весно, гаю, батьку, Денисе, Софіє;

Б учителю, совісте, директоре, Олесе, Остапе;

В заметіле, орля, добродію, Миколо, Тарасе;

Гкотику, краю, юносте, Сергію, Ганно;

Дподороже, лоша, діду, Івасю, Таню.

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку:

А південно/західний, яскраво/червоний, українсько/німецький,

вокально/інструментальний;

Б мовно/літературний, жовто/гарячий, лейб/гусарський, кисло/солодкий;

В біло/сніжний, хіміко/технологічний, науково/дослідний, густо/малиновий;

Г військово/повітряний, сріблясто/сірий, історико/педагогічний,

суспі­льно/корисний;

Д літературно/меморіальний, жовто/блакитний, атомно/молекулярний,

право/бережний.

13. Не потребує редагування речення:

А Яшвидко виконав моє завдання;

Б Йому постійно везло;

В Ніхто не може заперечити Остапові;

Г Можливо, хто з рідних допоможе мені;

Д Вони зустрілися на тому ж місці.

14. Частку нез прикметником треба писати окремо в реченні:

А Гомін був (не) ласкавий, сердитий (Б. Грінченко);

Б Був білий світ (не) білий вже, а чорний (Л. Костенко);

В Зажурилась Україна, що (не) добра їй година (М. Костомаров);

Г3 темної гущавини садка доносилося (не) стямне щебетання соловейків

(П. Мирний);

Д Пухнасті хмари пливли білими кораблями до густого, (не) пролазного лісу...

(В. Винниченко).

15. Неправильно виділено звертання в реченні:

А Спасибі, земле, за твої щедроти! (Л. Костенко);

Б Тобі, тобі, моя Вітчизно, у серці дзвонять голоси (М. Рильський);

В Здрастуй, липню кучерявий! (М. Драй-Хмара);

ГО, сонце, всміхнись хоч мені, зігрій мою душу холодну, заглянь в мою чорну

безодню, кинь в неї проміння ясні (О. Олесь);

Д Спинися, сонце надвечірнє, спинись, мій заходе життя! (О. Олесь).

16. Треба поставити кому у складносурядному реченні (розділові знаки про­пущено):

А В печі тріщав вогонь та сичав борщ (М. Коцюбинський);

БІ в нього кров козацька закипала і стугоніли в пам’яті шаблі (Л. Кос­тенко);

В В голосі Шахая бриніли ноти непохитної волі і чувся металевий тембр (Ю. Яновський);

Г Гойдає вогку черемшину весни всевладної рука і серце пісню со­лов’їну на поєдинок виклика (М. Рильський);

Д Над водою вставав туман і повівало холодком (С. Васильченко).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між місцем наголосу та словами:

Місце наголосу Приклади

1 наголос на першому складі А арахіс, набожний, мережа, обруч

2 наголос на другому складі Б первісний, напасть, обгортковий, одежина

3 наголос на третьому складі В подружка, олень, тризвук, баржа

4 можливий подвійний наголос Г змиршавілий, бездоглядність, абиде, начіс

Д бюлетень, конопельки, облисіти, кропива

18. Установіть відповідність між словами та їх значеннями:

Слово Лексичне значення

1 кадіб А страва з густо запареного борошна

2 бричка Б криниця без зрубу

3 лемішка В легкий візок для їзди

4 студня Г велика діжка

Д сир з овечого молока

19. Установіть відповідність між характеристикою відокремленого означення і реченнями:

Характеристика Приклади

Відокремленого означення

1стоїть після означуваного А Знесилений, кінь зупинився, важко дишучи

іменника(О.Гончар)

2має додаткове обставинне Б Приїхала і, знеможена, відразу лягла

значення (У.Самчук)

3 відірване від означуваного ВЩо їм, бідним, сниться у холоднім сні?

іменника іншими словами (В.Сосюра)

4відноситься до особового Г Минають миті, довші від століть

займенника (Л.Костенко)

Д Добігало вже сонце до гір, величезне,

червоне (І.Франко)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть споріднені, які б писалися з апострофом:

солома___________________________________________________________________

трава___________________________________________________________________

соловей__________________________________________________________________

єднати__________________________________________________________________

їсти_____________________________________________________________________

21.До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники:

амбасада________________________________________________________________

дайджест________________________________________________________________

інвестиція________________________________________________________________

ексклюзивний_____________________________________________________________

рейтинг__________________________________________________________________

22. Утворіть присвійні прикметники від поданих іменників:

донька___________________________________________________________________

матінка__________________________________________________________________

Юля_____________________________________________________________________

Ольга____________________________________________________________________

Явдоха_____________________________________________________________________

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки:

хрест (на) в (хрест)________________________________________________________

як (не) будь_______________________________________________________________

с (під) лоба_______________________________________________________________

сам (на) сам______________________________________________________________

як (най) довше____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

знеболюючий засіб_________________________________________________________

мати в виду_______________________________________________________________

головуючий на зборах_______________________________________________________

за браком часу_____________________________________________________________

бувші студенти___________________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова.

Проте /____________________________________________________________________

Про те /___________________________________________________________________

Удень /____________________________________________________________________

У день /____________________________________________________________________

По перше /_________________________________________________________________

Варіант 14


4354769628820274.html
4354880817822480.html
    PR.RU™